Privacy

Privacyverklaring – Strijd Met Ons Tegen ALS
Versie: 3 apr 2022

Strijd Met Ons Tegen ALS
Hierna te noemen Strijd Met Ons Tegen ALS

strijdmetonstegenals(at)gmail.com

DOELEINDEN EN GRONDSLAG

Strijd Met Ons Tegen ALS beroept zich op grondslag 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het verzamelen van uw persoonsgegevens: iemand uitdrukkelijk toestemming geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. 

Om deze toestemming wordt nadrukkelijk gevraagd in onze online inschrijfformulieren op onze website. 

Na deze toestemming bij inschrijving van een van onze activiteiten gaat u akkoord met het verzamelen van onderstaande gegevens (inclusief doeleinden):

NAW-gegevens
NAW-gegevens worden verzameld wegens communicatie- en veiligheid doeleinden. In geval calamiteiten is het van belang dat Strijd Met Ons Tegen ALS weet hoe ze te bereiken zijn.

E-mailadres
Ten behoeve van communicatie betreft inschrijving en betaling. 

Beeldmateriaal
Ten behoeve van het in beeld brengen van onze activiteiten wordt er beeldmateriaal gemaakt en gepubliceerd op diverse media kanalen.

Ontvangers persoonsgegevens
De verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt aan onderstaande ontvangers:
Organisatie Strijd Met Ons Tegen ALS.
Organisatie Arcen Loopt Samen

BEWAARTERMIJN
Strijd Met Ons Tegen ALS bewaart verzamelde persoonsgegevens maximaal 10 jaar ten behoeve van communicatie voor daaropvolgende activiteiten.

U heeft te allen tijde het recht om uw bewaarde gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen binnen de bewaartermijn van 10 jaar. U kunt dit kenbaar maken door een bericht te sturen aan strijdmetonstegenals(at)gmail.com

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. U kunt dit kenbaar maken door een bericht te sturen via onze contactpagina.

KLACHT
Indien u een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u dit kenbaar maken door een bericht te sturen via onze contactpagina.


Belang verzamelen persoonsgegevens
Strijd Met Ons Tegen ALS behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van deelname indien er geen persoonsgegevens verstrekt worden. Dit in verband met de veiligheid van u die wij dan niet meer kunnen garanderen (o.a. bij calamiteiten). 

Verstrekking privacyverklaring
De privacyverklaring wordt aan u verstrekt bij het invullen van het inschrijfformulier op onze website. Daarnaast kunt u de privacyverklaring terugvinden op onze website.